Het zorgplan

In dit document staat beschreven hoe we werken binnen Amiko. Op Amiko zitten leerlingen van 4-12 jaar die nog maar kort in Nederland zijn. Deze leerlingen wonen binnen de grenzen van de gemeente Súdwest Fryslân. Het zorgplan beschrijft de werkwijze binnen Amiko waaronder de kwaliteitszorg valt. Het zorgplan is geschreven voor teamleden van Amiko, maar ook voor andere belangstellenden zoals ouders, collega’s van vervolgscholen en nieuwkomersscholen, Inspectie van Onderwijs etc.

De jaarevaluatie

Naast het zorgplan schrijven we ook ieder jaar een evaluatie van het afgelopen schooljaar en een plan voor het komende schooljaar. De jaarevaluatie en het jaarplan zijn ook openbaar.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.