Onze school

Master Amiko is een basisschool voor nieuwkomers in Sneek, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hier leren de kinderen naar school gaan en onder andere de Nederlandse taal. We vinden het belangrijk dat de leerlingen hun eigen achtergrond en cultuur kunnen behouden, zo mogen de leerlingen met elkaar spreken in hun eigen taal. Naast het vak Nederlands wordt ook rekenen, schrijven, sociale vaardigheden en creatief aangeboden. Dit allemaal met behulp van Nederlandse methodes. Omdat dit best lastig kan zijn, hebben we groepen van maximaal vijftien leerlingen. We hopen dat de leerlingen zo voor te bereiden dat wanneer ze een woning in Nederland krijgen, ze gewend zijn aan de Nederlandse (school)cultuur.