Leerplicht

Je komt verder met een diploma op zak. Daarom bestaat er in Nederland een leerplicht. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar. De leerplicht start op de eerste dag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag van het kind. Dus als uw kind op 9 maart 5 jaar wordt dan start de leerplicht op 1 april. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Zij zijn nog niet leerplichtig, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Controle
Ouders of verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kind naar school gaat. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Ook geeft hij voorlichting aan jongeren over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van het overtreden van de leerplichtwet.

Meer weten?
Alles over de leerplichtwet vindt u op www.leerplicht.net of kijk op www.gemeentesudwestfryslan.nl.