Missie en visie

Missie

Master Amiko wil een school zijn met een vriendelijk, open en respectvol klimaat. Voor Master Amiko staat de leerling centraal; wij laten hen ervaren dat school een plaats is waar ze met plezier de Nederlandse taal en cultuur kunnen leren. Om dit te bereiken vinden wij het bieden van een veilige leeromgeving een vereiste: een toegankelijke plek, waar leerlingen zich welkom en geaccepteerd voelen en waar ze waardering hebben voor elkaar en voor anderen. Dit vormt bij ons de basis waardoor de leerling tot leren kan komen.

De school staat open voor alle leerlingen ongeacht achtergrond, godsdienst of cultuur. We vinden het belangrijk dat de leerling zijn eigen taal en identiteit mag behouden; daarom accepteren en respecteren wij het spreken van de eigen moedertaal. Dit is een essentieel onderdeel zodat zij van daaruit de Nederlandse taal en cultuur kunnen leren.

Naast aandacht voor NT2-onderwijs zowel mondeling als schriftelijk, vinden we het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. Wij bieden passend onderwijs aan, waarbij elke leerling zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen en de lesstof aansluit op zijn niveau. Het uiteindelijke doel is dat elke leerling op Master Amiko zichzelf kan en mag zijn

Visie
De droom van Master Amiko is dat leerlingen met behoud van eigen achtergrond en cultuur hun schoolperiode succesvol doorlopen en daardoor maximale kansen meekrijgen voor hun toekomst.